Dywidendy to najczęściej spotykany sposób, w jaki zarabiamy na zakupionych przez nas akcjach. Do ich otrzymania upoważnia nas ważny potwierdzający to dokument. Dywidendy mogą różnić się wysokością w latach, jeśli są obliczane na podstawie osiągniętego zysku danej spółki. Mogą zostać też obniżone, jeśli taką decyzję podejmie jej zarząd. Sama dywidenda to więc zarobek dla kogoś, kto ma do niej prawo.

Dywidendy wypłaca się przeważnie na końcu roku obrotowego, kiedy zysk spółki netto jest już znany. To nic innego, jak wynagrodzenie przypadające właścicielom danego przedsiębiorstwa i jego wszystkim udziałowcom. Nie jest jednak określona z góry i jak w przypadku każdej prywatnej firmy, zależy ona tylko i wyłącznie od jej zarobków. Zysk, który możemy podzielić, powstaje po odliczeniu wszystkich kosztów.

Koniec roku obrotowego wypada przeważnie na koniec roku kalendarzowego, ale pieniądze są wypłacane przeważnie już w kolejnym roku. Dywidenda to dla wielu osób świetny sposób na zarobienie dodatkowych pieniędzy, bez brania na siebie nowej pracy. To tak zwany dochód pasywny, czyli zarabianie na siebie pieniędzy poprzez puszczenie ich w ruch. Kupowanie akcji pozwala nam na zachowanie mniej więcej stałych dodatkowych dochodów, I choć nie będą one znaczne, to zdecydowanie dobrze jest spróbować. Być może uda nam się w ten sposób podreperować nasz domowy budżet.